کاربرد: مخلوط کردن انواع پودر های افزودنی به شیر و تهیه محصول جدید مثلا” مخلوط کردن شیر خشک با شیر، این دستگاه همچنین ماتع از وارد شدن هوا به مخلوط حاصله حین عمل تولید می گردد.ظرفیت: بسته به ظرفیت تولیدی کارخانه مقصد از 2 الی 20 تن قادر به تولید می باشیماجزاء و قطعات به کار رفته: بلط فرم استیل – پمپ سانتریفوژ – قیف تمام استیل – پایه قابل تنظیم – اتصالات مصرفی

Terry Blender:

Application: Mixing types of milk powder to prepare a new product, this device also prevent of entering the air to resulting mixture is produced during the operation.

Capacity: Depending on the production plan capacity from of 2 to 20 tons can be produced

Components and parts used: Centrifugal Pumps – funnel all steel – Base of Adjustable – Consumer fittings