[heading text=”پیام مدیر عامل– ولی ا.. حسینی” tag=”h2″ align=”right” color=”#efe821″]

یکی از راهبردهای اساسی گروه صنعتی مهارت جهان ، نوآوری و حرکت در جهت طراحی ، ساخت و تامین نیازهای ویژه ای از صنعت ماشین سازی در حوزه صنایع غذایی ، فرآورده های لبنی ، صنایع دارویی و شیمیایی ، صنایع آشامیدنی و نوشیدنی گازدار و بدون گاز ، آب میوه و کنسانتره و … می باشد. پیشرو بودن در انتقال تکنولوژی های جدید و بهره برداری از روش های نوین در تامین نیازهای صنعتی و اقتصادی کشور در حوزه های ذکر شده از ویژگی های برجسته گروه صنعتی مهارت جهان می باشد . هیچگاه در این گروه نگاهی و توجهی به انجام پروژه های تکراری و فرآیندهایی که بارها توسط صنعتگران کشور به انجام رسیده است وجود نداشته است بلکه تماما براساس نوآوری و خلاقیت استوار است ، اگرچه پیشرو بودن در انتقال تکنولوژی های جدید و بهره برداری از فرآورده ها و مصالح نوین ، کاری سخت و دشوار می باشد لیکن لذت ارائه یک فرآورده جدید و برخورداری کشور از دستاورد جدید انگیزه لازم را به بدنه گروه صنعتی مهارت جهان همواره تزریق نموده است . چشم انداز آتی گروه صنعتی مهارت جهان نیز بر همین اصل استوار است ، واحدهای تابعه گروه صنعتی مهارت جهان موکلف است که در انتخاب و گزینش طرح های جدید ، نوآوری و منطبق بودن با نیازهای اصلی صنعت کشور را در دستور کار خود قرار دهد ، این امر از ویژگی های خاصی است که توسط متخصصین ، کارشناسان و پرسنل مجرب تولیدی صنعتی مهارت جهان مورد توجه ویژه است .

امیدواریم با تکیه بر متخصصین داخلی و بهره برداری از توانمندی های ایشان بتوانیم این فرآیند را با بهره گیری از روش های نوین و انتقال تکنولوژی های جدید کماکان ادامه داده و براین اساس دستاوردهای جدیدی را به صنعت و مردم کشور تقدیم نماییم